Veysəloğlu

Əlverişli biznes şəraitinin olduğu və sosial-iqtisadi inkişafın mövcud bir dönəmində özəl sektorun yaradılması ölkə iqtisadiyyatına öz müsbət tövhəsini verməkdə idi.

1994-cü ildən topdan satış mərkəzi kimi fəaliyyətə başlamış Veysəloğlu Satış və Distribütor Şirkəti ilk illərində yalnız Türkiyə Respublikasından qida məhsullarının idxalı ilə məşğul olurdu. Düzgün hədəf, düzgün seçim, düzgün qərar və birgə iş bu Şirkəti uğurdan-uğura aparırdı. Mehriban kollektiv və məsuliyyətli yanaşma qarşıya qoyulmuş hədəfləri dəf etməyə yardımçı olurdu.

İldən ilə inkişaf edərək, qısa müddət ərzində dövrün tələblərinə uyğun müasir texnologiya ilə təchiz olunaraq geniş ticarət şəbəkəsi qurmuş Veysəloğlu Satış və Distribütor Şirkəti hazırda yüksək səviyyəli xidməti ilə seçilən müasir ticarət holdinqinə çevrilmişdir.

Şirkətimizin Bakı şəhərində yerləşən Mərkəzi anbarı, Cənub bölgəsini əhatə edən Salyan filialı, Qərb bölgəsini əhatə edən Mingəçevir filialı vardır. Mərkəzdən uzaqda yerləşsələr də hər iki filial dövrün tələblərinə uyğun ən son texnoloji vasitələrlə təchiz olunub.

www.veyseloglu.az

Alliance Assist