• kenburns3
  Alliance-Assist, sığorta şirkətlərinə, korporasiyalara,
  müxtəlif növ maliyyə qurumlarına, tibb mərkəzlərinə,
  həmçinin individual müştərilərə profesional yardım,
  xidmətlər göstərən müstəqil şirkətdir.
 • Mymediks, bir necə xidməti tərkibində birləşdirən
  universal tibbi xidmətlər üzvlük paketidir.
  Mymediks üzvləri, bir sıra tibbi xidmətlərdən xüsusi güzəştlər və kreditli ödəmə yolu ilə
  istifadə edə bilərlər.Bunun üçün Mymediks platinium, gold və ya standart kartının əldə edilməsi kifayətdir.

Alliance Assist

Assistant şirkətlər – böyük firmalar üçün zaman, resurs və məkan problemi yaradan xidmətlərin, həmçinin fərdi müştərilərin tələbatlarına uyğun tibbi, sosial, istirahət xidmətlərinin təşkilini həyata keçirir. Xidmətdən istifadə edən istər korporativ, istərsə də fərdi müştərilərimiz həm maddi, həm də zaman baxımından üstünlük əldə edirlər.

İş və ictimai həyatda fərdlərə və korporativ müştərilərə dəstək verən Assistanlıq Modeli dünya miqyasında getdikcə tələbata çevrilir. Alliance Assist Group olaraq, iş və ictimai həyatda Assistant köməyinə ehtiyac hiss edən şirkətlərin və fərdlərin daha müstəqil və ucuz maliyyətli dəstək almalarını qarşısımıza məqsəd qoyuruq.

Müştəri mərkəzli fəaliyyətimizin nəticəsi olaraq xidmətlərimizi müştəriyə xas özəl çözümlərlə zənginləşdiririk. Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini yaxından izləyirik. Onları yaxından tanıyıb, fərqli ehtiyaclarına cavab verən özəl çözümlər təqdim edirik.

Xidmət sahələrimiz

Məhsullar

Alliance Assist